Lippalakkipäinen nuori katsoo kannettavaa tietokonetta, ilme on keskittynyt.

Digiosallisuus

Digiosallisuus on verrattain uusi käsite. Sillä pyritään kuvaamaan tilaa, jolloin ihminen on itse mukana sähköistyvässä yhteiskunnassa sen mukaisesti, mitä kokee tarvitsevansa.

Digiosallisuus on digitaalista hyvinvointia, osallisuutta, mahdollisuutta vaikuttaa omassa ympäristössään ja yhteiskunnassa. Hyvinvointia ja ihmissuhteita.

Me teemme Sininauhaliitossa työtä sen eteen, että jokainen tässä yhteiskunnassa kykenisi olemaan digitaalisesti osallinen, omien tarpeidensa ja toiveittensa mukaisesti. Osallisuus lisääntyy, kun viemme digitukea sinne, missä ihmiset liikkuvat arjessaan. Osallisuus lisääntyy, kun tuemme, opetamme ja koulutamme ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka kohtaavat digikelkasta pudonneita. Ennen kaikkea osallisuus lisääntyy, kun toimimme vahvassa yhteistyössä kuntien, valtion ja eri toimijoiden kanssa. Lue lisää digituesta.

 

Osallisuus tarkoittaa sitä, että ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin. Yksilölle osallisuus tarkoittaa myös sitä, että voi tuntea olevansa osa sellaista ryhmää tai yhteisöä, joka on itselle tärkeä.

Digiosallisuus tarkoittaa vapaaehtoista ja arjen sujuvuuden kannalta riittävän aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan, jossa hyödynnetään digitaalisia välineitä, sovelluksia ja palveluita yksilön/yhteiskunnallisen ryhmän näkökulmasta mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla (Hänninen, 2021).

Lähteet:
Hänninen ym.: Digiosallisuuden käsite ja keskeiset osa-alueet. Digiosallisuus Suomessa -hankkeen väliraportti (2021)
Isola ym.: Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa (THL, 2017), PDF-tiedosto
Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet (THL 2021), nettisivu