Olan yli kuvattu, näkyy kädet, pitelee toisella kädellä puhelinta. Ruskealla pöydällä silmälasit, kahvikuppi ja pulla.

Tietoa meistä

Projektipäällikkö Päivi Rouvinen-Wilenius  on innostunut paremman tulevaisuuden yhdessä tekemisestä ja haluaa, että maailmassa jokaisella on mahdollisuus olla tekemässä sitä.

Projektityöntekijä Satu Veltheimillä on takanaan kymmenen vuotta kokemusta digitaalisen tasa-arvon asialla, aiemmin hän on erikoistunut ikääntyneiden digitaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

”Olen sosiaalialan sekä tieto- ja viestintätekniikan ammattilainen. Se on ollut hyvä osaamisen yhdistelmä. Näissä digihommissakin ihmisten kohtaaminen on tärkeä pointti. Puhun mielelläni ihmisen mittaisesta digitalisaatiosta. Digi on vain väline johonkin ja sen hyötyjen pitäisi kuulua kaikille.”

Projektityöntekijä Janne Haikka on työskennellyt useita vuosia digitukityössä, asukastaloilla, kirjastoissa ja digitukijoiden kouluttajana.

”Työn äärellä on nähnyt ja kuullut, miten helposti digitalisoituneesta yhteiskunnasta tipahtaa, kun riittävät välineet ja taidot uupuvat.”

Digiosallisuutta asunnottomille- hanke (STEA 2020-2022)

Meidän tavoitteemme on

  • löytää ja kehittää keinoja asunnottomuutta kokevien tai kokeneiden ihmisten digitaitojen vahvistamiseksi
  • tehdä mahdolliseksi heidän digiosallisuutensa
  • koota järjestöille ja yhteisöille osaamissalkku kehitettävistä malleista ja toimenpiteistä

Teemme työtämme yhteistyössä asunnottomuutta kokeneita ihmisiä kohtaavien järjestöjen kanssa pääkaupunkiseudulla. Osaamissalkku tulee tarjolle järjestöille valtakunnallisesti.

Jotta tavoitamme tuen tarpeessa olevaa väkeä, viemme digitukea sellaisiin paikkoihin, joissa asunnottomuutta kokevat ihmiset muutenkin liikkuvat. Lue lisää tarjoamastamme digituesta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vaikka digiosallisuuden kehittämiseen  on käynnistetty monia hankkeita ja toimenpiteitä, ovat asunnottomuutta kokevat ja päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevat ihmiset jääneet kehittämisessä ja siihen liittyvässä politiikassa marginaaliin. Siksi tärkeä osa työtämme on vaikuttamistyö, jota teemme usein yhteistyössä verkostoissa. Innostamme ja tuemme asunnottomuutta kokevia ihmisiä tekemään vaikuttamistyötä myös itse.

Osallistummme erilaisiin vaikuttamisverkostoihin, otamme kantaa mm. lainsäädäntöön tai politiikkaan ja tuomme esiin digiosallisuustyötä eri medioissa. Haluamme saada asunnottomuutta kokevien, digitalisaatiosta eri asteisesti osattomiksi jääneiden ihmisten äänen kuuluviin  ajankohtaisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Olemme vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa, jotta viestimme kuullaan!

Instagram
Facebook

Rohkeutta, iloa ja innostusta!

Tahdomme tuoda koko digitalisaatio- ja järjestökentälle rohkeutta kokeilla uudenlaisia avauksia. Toivomme, että innostus digitalisaation mahdollisuuksista tarttuisi niin asunnottomuutta kokeviin ihmisiin, päiväkeskusten asiakkaisiin ja kaikkiin, jotka syystä tai toisesta kokevat jääneensä digitalisaation reunamille. Olkaa meihin yhteydessä eri kanavien kautta ja tuokaa oma näkökulmanne mukaan keskusteluun!

Meihin voi olla suoraan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Käymme mielellään keskustelua myös sosiaalisen median eri kanavissa. Löydät meidät useimmin tunnisteella #digiosallisuus. Tartumme ilolla uusiin avauksiin ja verkostoihin. Pidetään yllä iloa digistä!