Olan yli kuvattu, näkyy kädet, pitelee toisella kädellä puhelinta. Ruskealla pöydällä silmälasit, kahvikuppi ja pulla.

Hanketietoa

Digiosallisuutta asunnottomille- hanke (STEA 2020-2022)

Tavoitteena:

  • löytää ja kehittää keinoja asunnottomuutta kokevien tai kokeneiden ihmisten digitaitojen vahvistamiseksi
  • tehdä mahdolliseksi heidän digiosallisuutensa
  • koota järjestöille ja yhteisöille osaamissalkku kehitettävistä malleista ja toimenpiteistä

Teemme työtämme yhteistyössä asunnottomuutta kokeneita ihmisiä kohtaavien järjestöjen kanssa pääkaupunkiseudulla. Osaamissalkku tulee tarjolle järjestöille valtakunnallisesti.

Jotta tavoitamme tuen tarpeessa olevaa väkeä, viemme digitukea sellaisiin paikkoihin, joissa asunnottomuutta kokevat ihmiset muutenkin liikkuvat.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vaikka digiosallisuuden kehittämiseen  on käynnistetty monia hankkeita ja toimenpiteitä, ovat asunnottomuutta kokevat ja päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevat ihmiset jääneet kehittämisessä ja siihen liittyvässä politiikassa marginaaliin. Siksi tärkeä osa työtämme on vaikuttamistyö, jota teemme usein yhteistyössä verkostoissa. Innostamme ja tuemme asunnottomuutta kokevia ihmisiä tekemään vaikuttamistyötä myös itse.

Osallistummme erilaisiin vaikuttamisverkostoihin, otamme kantaa mm. lainsäädäntöön tai politiikkaan ja tuomme esiin digiosallisuustyötä eri medioissa. Haluamme saada asunnottomuutta kokevien, digitalisaatiosta eri asteisesti osattomiksi jääneiden ihmisten äänen kuuluviin  ajankohtaisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Olemme vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa, jotta viestimme kuullaan!

Rohkeutta, iloa ja innostusta!

Tahdomme tuoda koko digitalisaatio- ja järjestökentälle rohkeutta kokeilla uudenlaisia avauksia. Toivomme, että innostus digitalisaation mahdollisuuksista tarttuisi niin asunnottomuutta kokeviin ihmisiin, päiväkeskusten asiakkaisiin ja kaikkiin, jotka syystä tai toisesta kokevat jääneensä digitalisaation reunamille. Löydät meidät useimmin tunnisteella #digiosallisuus.