Mies näppäilee puhelinta, kasvoja ei näy

Tutkittua tietoa

Digiosallisuudesta kertyy jatkuvasti lisää arvokasta, tutkittua tietoa. Näiden linkkien avulla pääset tutustumaan aiheeseen tarkemmin.

DigiIn-hanke: Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan
DigiIN-hankkeen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria ja saada parempia sähköisiä palveluja kaikille. Samalla tavoitteena on ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä, sillä uudet sähköiset palvelut lisäävät sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä.

THL -Digiosallisuuden edistäminen
Sivusto esittelee erilaisia keinoja digitaalisen osallisuuden lisäämiseksi. Sivuston sisältö on koottu yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Digiosallisuus suomessa
Hankkeen tavoitteena on luoda kattava kokonaiskuva kansallisesta tilanteesta, hyvistä käytänteistä ja eri tahojen rooleista, sekä mittaristo, jota voidaan hyödyntää digiosallisuuden arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Digiosallisuuden käsite ja keskeiset osa-alueet. Väliraportti
Väliraportti esittelee kokonaiskuvaa digiosallisuuden kansallisesta tilanteesta, hyvistä käytänteistä ja eri tahojen rooleista. Lisäksi se sisältää digiosallisuuden mittariston, jota voidaan hyödyntää digiosallisuuden arvioinnissa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, raportti: Kohti digiosallisempaa Suomea 
Digiosallisuus Suomessa- hankkeen loppuraportti. Loppuraporttiin on koottu ehdotus digiosallisuuden mittaristoksi seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi, digiosallisuuden kansallinen tilannekuva ja digiosallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä.

Valtiovarainministeriö, Digi arkeen- neuvottelukunta
Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunnan tiedonannoissa ja muistioissa on runsaasti arvokasta tietoa digitaalisen osallisuuden toteutumisesta.