Blogi: Miten digiosallisuutta voidaan vahvistaa digitaalisten palveluiden suunnittelussa?

3.2.2023

Digitaalinen osallisuus edellyttää laaja-alaista digilukutaitoa. Lukutaidon lisäksi ihmisen tulisi osata toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa verkkoympäristöissä. Erilaisten lukutaitotasojen huomioon ottaminen digitaalisia palveluita suunnitellessa on tarpeellista, jotta mahdollistetaan laaja-alaisesti ihmisten kyky olla digitaalisesti osallinen.

Vaikka digilukutaitoon väestötasolla on vielä matkaa, sitä kannattaa tavoitella ja sen eteen on tärkeä työskennellä. Erilaisilla teknisillä ja visuaalisilla ratkaisuilla kynnystä digitaaliseen asiointiin voidaan helpottaa. Digitaalisen lukutaidon vahvistaminen on keskeinen edellytys digitaalisen osallisuuden saavuttamiseksi.

Mistä digilukutaito koostuu?

Digilukutaidolla tarkoitan tässä yhteydessä ihmisen kykyjä, edellytyksiä ja motivaatiota saavuttaa, ymmärtää ja käyttää palveluita digitaalisessa ympäristössä. Lukutaito käsite koostuu peruslukutaidosta, vuorovaikutuksellisesta ja kriittisestä lukutaidosta. Lukutaito käsitteenä siis sisältää kyvyn hahmottaa lukemansa, arvioida tietoa ja omaksua sitä omaan toimintaan.

Digitaalinen ympäristö luo omat haasteensa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia. Kuviossa esitetään tiivistetysti digiosallisuuden edellytykset, joiden avulla on mahdollista saavuttaa digilukutaitoa ja kuvion alaosassa kuvataan tiivistetysti, kuinka digiosallisuus ilmenee digiosallisuutena.

Kaaviossa kiteytetään digilukutaidon ulottuvuuksia. Tekstissä tulee samat asiat.
Kuvio: Digilukutaito digitaalisen osallisuuden edellytyksenä.

Digitalisaatio välineenä tuottaa hyviä palveluita

Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisen tavan tuottaa palveluita. Uskallammeko ajatella, että palvelusivustolla liikkuminen voidaan tehdä miellyttäväksi, visuaalisia elementtejä hyödyntäväksi ja matalan kynnyksen toimintaympäristöksi? Nykyiset digitaaliset palvelut ovat usein toteutettu perinteisen lomakepohjaisen palvelun sähköistämisenä. Digiympäristö mahdollistaa kokonaan uudenlaiset ajattelutavat ja monimuotoiset toteutustavat.

Hyvä digitaalinen palvelu perustuu käyttäjän intuitiiviseen toimintaan ja helppouteen. Tätä periaatetta hyödynsi myös Steven Jobs Applen tuotekehittelyssä. Digitaalinen ympäristö tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia toteutukselle toisin kuin paperikulttuuri. Kyse on siitä, uskallammeko ajatella perinteiset palvelut toisin. Digitaalisten palveluiden uudistamisessa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi kuvia. Kuvat toimivat usein tekstiä paremmin. Esimerkiksi erilaisista keskittymishäiriöistä kärsivät hyötyvät kuvallisesta ilmaisusta.

Parhaimmillaan digitaaliset palvelut ovat kehitetty siten, että ne huomioivat erilaiset kohderyhmät ja ovat helppokäyttöisiä ja helposti hahmotettavia. Palveluiden idea on, että ne ovat yhdenvertaisesti saatavilla ja saavutettavia, kauniisti ilmaistuna ”design for all”.

Yksinkertainen on kaunista myös digitaalisesti

Yhteiskehittämistä tarvitaan parempien digipalveluiden kehittämiseksi. Ehdotukseni on, että kehittämistyössä ravistellaan ajatuksia ja hyödynnetään laaja-alaisesti suomalaista digiosaamista myös oman sektorin ulkopuolelta. Esimerkiksi eri käyttäjäryhmille suosittuja sivustoja ja pelejä suunnitelleita osaajia, miksipä ei vaikka Angry birds -pelin kehitystiimiä.

Digitalisaation avulla voidaan vahvistaa osallisuutta, mutta se toteutuu vasta silloin, kun palvelut toimivat jokaiselle tarkoituksenmukaisesti. On kaikkien etu, että jokainen tuntee olevansa osa yhteiskuntaa, kuuluvansa joukkoon ja kokee, että silloin kun tarvitsee apua, sitä saa. Avuntarpeen ei pitäisi olla häpeä.

Teksti: projektipäällikkö Päivi Rouvinen-Wilenius, Digiosallisuutta asunnottomille -hanke, Sininauhaliitto ry  

Päivi Rouvinen-Wilenius katsoo hymyillen kameraan
Kirjoittaja Päivi Rouvinen-Wilenius

Luitko jo nämä?

23.3.2023

Blogi: Digiosallisuutta asunnottomille hanke päättyy

Sininauhaliiton vuonna 2020 alkanut Digiosallisuutta asunnottomille -hanke on loppusuoralla....
sarjakuva digiosallisuudesta
9.3.2023

Tekoälynväläys-sarjakuva on Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeen tuottama

Tekoälynväläys-sarjakuva on osa Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeen sisällöllistä...
Kuvituskuva sininen tausta sana Digiosallisuus
9.3.2023

Videosarja: Asiaa Digistä ja digin vierestä  

Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeessa tuotettu videosarja: “Asiaa digistä ja sen...