Digituen symboli on yhteisen suunnittelun tulos

7.12.2022

Digituelle on luotu uusi valtakunnallinen symboli vuonna 2022. Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeen Janne Haikka oli tiiviisti mukana digituen symbolin suunnittelutyössä. Työryhmä sai tärkeää apua Kipinä ry:n Mestan Outi Koskiselta. Nyt digituen symboli on vapaasti käytettävissä tekemään palvelua tutummaksi asiakkaille.

Keväällä 2022 Digiosallisuus-hankkeen Janne Haikka osallistui digituki-toimijoiden työpajaan, jossa tuli esille tarve yhteiselle digituen symbolille.  Monissa paikoissa on tarjolla digitukea, mutta sitä ei usein tuotu asiakkaiden suuntaan selkeästi esille.

– Koska digituen symbolia ei ole aikaisemmin ollut, niin päätimme sellaisen tehdä. Yhteisötyöpajoissa lähdettiin kehittämään digisymbolia. Keskeinen asia pohdinnoissamme oli, miten parantaa digituen löydettävyyttä, Janne kertoo.

Keväällä Janne kierteli digitukea antavissa päiväkeskuksissa tekemässä asiakastyötä. Samalla hän keskusteli ihmisten kanssa, millainen symboli voisi toimia digituesta viestimiseen. Yksi Jannen hanketyön vakiopaikoista on Kipinä ry:n Mesta Helsingin Kalliossa.

Visuaalisuudesta ja viestinnästä kiinnostunut Outi Koskinen teki keskiviikkoisin omia suunnittelutöitä Mestassa. Hän kuuli Jannelta digituen symboli -projektista ja siitä yhteistyö lähti liikkeelle.

– Keskustelimme Jannen kanssa, millainen symboli toimisi eri kohderyhmille. Symbolikuvalle ei ollut lähtökohtaa tai valmiita olettamuksia. Katsoimme läpi julkaistuja symbolikuvia esimerkiksi Sininauhasäätiön kokoamasta Kadunkansan oppaasta. Teimme huomioita, mitkä asiat kuvissa toimivat. Mietimme, mikä tee symbolista selkeän. Pidin tärkeänä, että symbolissa tulee esille kysymisen ja neuvomisen asiayhteys, Outi kertoo.

Työryhmän ajatus oli saada alkuvaiheessa kentältä laajalti ideoita. Outi piirsi ensimmäiset digisymboli-ideat keväällä. Janne oli yhdyshenkilö yhteistyöryhmän suuntaan. Työryhmä oli innoissaan, kun symboli-ideointia tuli suoraan paikasta, jossa digiopastusta tehdään.

–  Piirsin alussa eri versioita, joissa oli puhelin ja läppäri. Pian huomasin, että symbolikuvaan tarvitaan ihminen, Outi kertoo.

– Jatkoin symboliversioiden suunnittelua Outin tekemien kuvien pohjalta kesällä. Alkusyksyllä versioita oli yli kymmenen, joista työryhmä valitsi kolme yleisöäänestykseen. Äänestyksen ja palautteen pohjalta graafikko Salla Vasenius jatkoi suunnittelua SeniorSurfin toimeksiannosta, Janne kertoo.”

Mies ja nainen seisovat hymyillen digisymbolikuvat kädessään
Jannella on kädessään valmis symboli ja Outilla hänen keväällä tekemänsä luonnosversio.

Syksyn äänestyksen jälkeen versioita jatkokehitettiin kehitysideoiden perusteella.

–  Työryhmässä päädyimme digituen symboliin, jossa on kaksi ihmistä, laitteet ja kysymysmerkki. Outin suunnittelema ensimmäinen versio oli se, mihin palasimme ja siitä syntyi lopullinen digituen symboli.

Yhteistyö oli opettavainen kokemus

–  Minulle oli tärkeää olla avuksi digituen symbolin suunnittelussa. Oli hieno nähdä, miten oma idea lähti elämään, Outi sanoo.

Aiemmin tietojen käsittelyä opiskelleelle Outille suunnittelu antoi sysäyksen hakeutua ohjelmointialan koulutukseen.

–  Kiinnostus ohjelmointiin kirkastui digisymbolin suunnittelutyön aikana. Olkkarimainen Mesta oli tärkeä paikka rutiinien ja sosiaalisten kontaktien kannalta. Tein suunnittelun oman harrastuneisuuden ja pro bono -pohjalta.

Digituen symboli auttaa palvelun tunnetuksi tekemisessä

– Digitalisaatio helpottaa ihmisten elämää, mutta helposti heikommassa asemassa jäävät jalkoihin. Sen vuoksi digituki on tärkeää. Kun ilmiölle on oma symboli, sen tunnetuksi tekeminen on helpompaa, Outi sanoo.

Digituen symbolia voi kuka tahansa digitukea tarjoava taho käyttää. Symbolin voi laittaa esille esimerkiksi oviin ja ikkunoihin, nettisivuille, someen, symboleihin pohjautuviin palvelukarttoihin ja oppaisiin. Oman tekstin voi lisätä digisymbolin yhteyteen.

– Digituki ei sanana kerro ihmisille paljoakaan mitään. Symboli on paikallaan selventämään, mistä palvelussa on kyse. Paljon puhutaan sähköisestä asioinnista, mutta suurin osa digituesta on laitteiden käyttämiseen liittyvää teknistä avun tarvetta. Sosiaaliohjaajat ja palveluita tarjoavat organisaatiot antavat apua sähköisiin asiointiin, Janne pohtii.

– Meidän asiakaskunnassamme digitukea pitäisi olla jatkuvasti saatavilla. Digituen antaminen on toimivinta, kun paikan henkilökunta osaa antaa opastusta laitteiden kanssa, Janne toteaa.

Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeessa panostetaan nyt henkilökunnan digitukitaitojen kouluttamiseen.

Teksti: Henna Tarjanne-Lekola

Taustaa:

Digituen symboli on syntynyt DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden järjestämän yhteisöpajatyöskentelyn tuloksena touko-lokakuussa 2022. Symbolin suunnitteluvaiheessa on otettu mukaan digituen asiakkaita ja toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyn avulla. Työryhmässä on pitkään digituen kentällä eri tehtävissä olleita toimijoita Espoon kaupungin aikuissosiaalityöstä sekä asiointipalveluista, Kelan asiakkuusyksiköstä, Laurea-ammattikorkeakoulun DigiOn-hankkeesta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeesta sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

Lue tiedote ja lataa kuvat: Digituen symboli on valmis ja symbolikuvat (linkki)  

Testi
Videolinkki

Luitko jo nämä?

23.3.2023

Blogi: Digiosallisuutta asunnottomille hanke päättyy

Sininauhaliiton vuonna 2020 alkanut Digiosallisuutta asunnottomille -hanke on loppusuoralla....
sarjakuva digiosallisuudesta
9.3.2023

Tekoälynväläys-sarjakuva on Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeen tuottama

Tekoälynväläys-sarjakuva on osa Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeen sisällöllistä...
Kuvituskuva sininen tausta sana Digiosallisuus
9.3.2023

Videosarja: Asiaa Digistä ja digin vierestä  

Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeessa tuotettu videosarja: “Asiaa digistä ja sen...